صفحهٔ اصلی

از به‌کده همگرا
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در به‌کده همگرا، تلاش می کنیم با استفاده از فناوریهای همگرا(یعنی ۴ فناوری اطلاعات، زیستی، شناختی و نانو)، تجربه ای متفاوت از زیست مناسب را با هم به اشتراک بگذاریم.

به‌کده همگرا قصد دارد با هدف متابولیک تراپی و با اصلاح روش های تغذیه ای در جهت رفع بیماریهای با ریشه متابولیک، نظیر چاقی، دیابت، آلزایمر، پارکینسون و سرطان بکوشد، برای رسیدن به این هدف با رویکرد همکاری باز به بحث آزاد در زمینه روزه داری متناوب و رژیم کتوژنیک می پردازیم.

ویکی به‌کده همگرا با استفاده از همکاری باز در صدد تجمیع و ترویج اطلاعات عمومی در مورد انواع روزه به خصوص روزه متناوب، رژیم کتوژنیک و متابولیک تراپی برای رفع بیماریهای متابولیکی است.

مداخل ویکی

مقالات تهیه شده توسط متخصصین همگرا