دستبند هوشمند

GoBe3

تنها دستبند هوشمند جهان، که می تواند کالری دریافتی،سطح هیدراسون بدن،کیفیت خواب،میزان استرس،تحرک و از همه مهتر نمودار قند خون شما را بدون درد اندازه گیری کند.

پیش خرید