شرکت همگرا (تاسیس ۱۳۵۴)

ما با استفاده از فناوری های همگرا می خواهیم تغییرات مفید و پایدار در زندگی انسان ها ایجاد کنیم.

ابزارهای همگرا

اهرم های همگرا

شرکت همگرا با استفاده از فناوری های همگرا رسالت خود را در جامعه پیاده کند.

ارکان همگرا

پس از سه موج انقلاب کشاروزی، انقلاب صنعتی و فناوری اطلاعات، موج چهارم فناوری، موج فناوری های همگرا شامل فناوری های اطلاعات، زیستی، شناختی و نانو، خواهد بود.

سبک زندگی کتونیا

در پلتفرم کتونیا، تلاش می کنیم با استفاده از فناوریهای همگرا(۴ فناوری اطلاعات، زیستی، شناختی و نانو)، تجربه زیستی متفاوتی با تکیه بر تغییر سبک زندگی در جامعه خود ایجاد کنیم.
سبک زندگی کتونیا قصد دارد با هدف متابولیک تراپی و با اصلاح روش های تغذیه ای در جهت رفع بیماریهای با ریشه متابولیک، نظیر چاقی، دیابت، آلزایمر، پارکینسون و سرطان بکوشد، برای رسیدن به این هدف با رویکرد همکاری باز به بحث آزاد در زمینه روزه داری متناوب و رژیم کتوژنیک می پردازیم.

پلتفرم کتونیا

ارزشهای همگرا

ما سازمانی هستیم که با استفاده از فناوری های همگرا و با اتکا به ارزشهای خود، رسالت خود را در جامعه ایفا می کنیم.

۷ ارزش همگرا

تاریخچه همگرا

شرکت همگرا در سال ۱۳۵۴ با مشارکت جمعی از تجار قدیمی و خوشنام بازار تهران پایه گذاری شد.

مطالعه تاریخچه

جامعه کتونیا

جامعه علاقه مند به گفتمان بهبود سلامتی به واسطه ارتقاء سبک زندگی و اصلاح تغذیه با محوریت رژیم کیتوژنیک و فستینگ.

وب سایت

برای ما پیام بگذارید