درباره همگرا

رسالت همگرا به طور خلاصه ایجاد تغییرات مفید و پایدار در زندگی انسانها است.

درباره همگرا

شرکت همگرا در سال 1354 تاسیس شده است، در طی تاریخ پر فراز و نشیب خود این شرکت همواره تلاش کرده است، با تکیه بر ارزش های خود، در صدد ایفای رسالت خود در جامعه باشد.
پس از سه موج انقلاب کشاروزی، انقلاب صنعتی و فناوری اطلاعات، از دید بسیاری از آینده پژوهان، موج چهارم فناوری موج فناوری های همگرا شامل فناوری های اطلاعات، زیستی، شناختی و نانو، خواهد بود.
شرکت همگرا در تلاش است با استفاده از فناوری های همگرا و در راستای ارزشهای خود، رسالت خود را در جامعه پیاده کند.

رسالت همگرا

  • همگرایی بیشتر روابط انسانی
  • رشد و شکوفایی اقتصادی

  • کمک به عادلانه تر شدن اقتصاد
  • ایجاد تغییر هوشمندانه و پایدار
  • تاثیر اجتماعی
  • توسعه درون زا

ارزشهای همگرا

ما سازمانی هستیم با این هفت ارزش:

مطابق با روش OKR ما به صورت دوره ای اهدافی SMART را برای خویش، و بر اساس شناسایی پارامتر های کلیدی عملکرد، تعیین می کنیم و کلیه منابع سازمان را برای رسیدن به آن اهداف، بسیج می کنیم، و دائما مشغول ارزیابی فاصله خود با هدف و برنامه‌ریزی و اصلاح رفتار و عملیات خود، برای رسیدن به آن اهداف هستیم.

آشوب، هزینه دارد. همه اجزاء سازمان، متعهدند در صدد انجام کار عمیق و متمرکز بر کار خویش و اهداف سازمان باشند.

مطابق اصول چابک، ما دائما فعال و در حال تعامل با یکدیگر و آماده مواجهه با تغییرات و بهبود مستمر هستیم.

ما همواره در حال یادگیری و افزایش دانش و مهارت های شخصی و تیمی هستیم و هیچ گاه از یادگیری دست بر نمی داریم.

ما با تکیه بر فناوریهای همگرا همه فناوری های نوین را ارج می نهیم، مقهور آنها و آشوب آنها نمی شویم، بلکه از آن بهره مند می شویم و آنها را در عمل در سازمان و در خدماتی که ارائه می کنیم، به کار می گیریم.

درهای اندیشه ما به سوی انواع نوآوری، به خصوص نوآوری باز و همکاری باز با حفظ منافع شرکت، گشوده است.

ما هیچ گاه از دائره تعهد، قانون و اخلاق خارج نمی شویم، ما به تعهداتی که به یکدیگر، به مشتریان و دیگر سازمان ها می دهیم، تا سر حد امکان پایبندیم و ضمنا تلاش می کنیم، همواره چیزی بیش از انتظار دیگران، به آنها تحویل بدهیم. ما هیچگاه خلاف تعهدات خود و خلاف اصول اخلاقی رفتاری انجام نمی دهیم و در هر فضایی فعالیت کنیم، تلاش می کنیم، قوانین آن فضا را به خوبی بشناسیم و به آنها پایبند باشیم.

ارسال قرار ملاقات